Produkty

OSPRZĘT HYDROFORÓW

Na osprzęt składają się wyłączniki ciśnieniowe, manometry, wyjścia tłoczne pięciodrożne, węże antywibracyjne. Wyżej wymienione elementy możemy oferować w kompletach jak i osobno. Wyłączniki oferujemy w wersji standardowej na 230V~ z króćcami przyłączeniowymi ¼” (dostępna wersja ze śrubunkiem oraz z nyplem) oraz w wersji na 400V z króćcem przyłączeniowym ½” z gwintem wewnętrznym. Manometry oferujemy o zakresie pomiaru do 10 bar z przyłączem nyplowym ¼”. Węże antywibracyjne z kolankiem 1”x1” o długościach 50, 60, 70, 80 cm.

OSPRZĘT HYDROFORÓWZabezpieczenie przed suchobiegiem SK-13


Urządzenia zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem
wywołanym suchobiegiem.
Przyczyną suchobiegu pompy może być:
• brak wody w studni,
• awaria sieci wodociągowej,
• korek lodowy(zamrożona rura),
• zbyt mała wydajność własnego ujęcia wody
(studni),
• nieszczelność na ssaniu.
Urządzenie automatycznie przerwie pracę pompy, gdy
ciśnienie wody w instalacji spadnie poniżej poziomu
wyłączenia - 0,7 bar.

OSPRZĘT HYDROFORÓW